Kartornas upplägg

Varför är kartorna uppdelade i rutor?

Mycket av den information som visas i Bredbandskartan baseras på ett rutnät med rutor på 250 x 250 meter. Detta beror på att Bredbandskartan i sin tur baseras på ett underlag av geografiska ytor med tillhörande statistik där just kvadrater på 250 x 250 meter är den minsta beståndsdelen. Rutorna kan slås ihop till tätorts-, kommun-, läns- eller riksnivå, men inte brytas ned i mindre enheter.

Vad innebär det att det finns eller inte finns tillgång till bredband i ett visst område?

Enligt Bredbandskartan är det ett litet antal områden som saknar tillgång till bredband. Det innebär att det är mycket osannolikt att de som bor i dessa områden – på kort tid och utan särskilda kostnader – kan beställa ett internetabonnemang som i genomsnitt kan ge faktiska överföringshastigheter om 1 Mbit/s i genomsnitt.

Bredbandskartan är dock en teoretisk produkt som baseras på uppgifter insamlade av marknadens aktörer. Underlaget ger inte alltid en helt korrekt bild av tillgången till bredband i enskilda rutor. För en exakt avstämning med verkligheten krävs lokala fältmätningar i stor skala.

PTS anser att Bredbandskartan ger en mycket god och detaljerad bild över vilka områden som har och saknar tillgång till bredband.