Ansluta egen fastighet

Här finns tips på hur du kan gå tillväga för att ta reda på om och hur du kan få bredband.

Ta reda på om det finns bredband i ditt område

Börja med att ta reda på om det finns bredband i ditt område. Det kan du till exempel göra med hjälp av Bredbandskartan. Här kan du få svar på följande frågor: 

  • Vilka nätägare av fast eller mobilt bredband finns i närheten?
  • Om det finns nätägare i närheten, vilka bredbandsleverantörer kan ansluta dig till nätet?

Ta reda på om det går att ansluta din fastighet

Kontakta nätägaren eller bredbandsleverantören för att undersöka om det går att ansluta din fastighet. Om det inte går kan du fortsätta med följande:

Kontakta kommunen

Om ingen av dem som leverererar bredband erbjuder en anslutning till din fastighet bör du kontakta kommunen. Där kan du få reda på om det finns planer på att bygga ut bredbandsnätet och vilka strategier kommunen har för hur medborgarna ska få tillgång till bredband.

Bygg ett lokalt bredbandsnät

Du kan också starta processen med att bygga ett lokalt bredbandsnät. I Sverige finns idag mellan 1 000 och 1 200 lokala bredbandsnät som byggs just nu eller som boende har dragit igång lokalt. Ett lokalt bredbandsnät kallas även byanät.

Genom att du och dina grannar själva gör en del av arbetet kan ni hålla nere kostnaderna. Det är ett sätt att få bredbandsnät på platser där det inte finns några kommersiella bredbandsleverantörer.

Mer information

Det finns vägledningar och stödmedel för att bygga lokala bredbandsnät. Mer information om hur arbetet går till kan du hitta hos Bredbandsforum.

Läs mer om bredband på PTS webbplats.

Mer information om Jordbruksverkets arbete med bredbandsutbyggnad finns här.