Tillgänglighet för Bredbandskartan

Post- och telestyrelsen står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Bredbandskartan uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver komma åt innehåll från Bredbandskartan som inte är tillgängligt för dig, kan du maila oss på bredbandskartan@pts.se.

Svarstiden är normalt ett par dagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, maila oss på bredbandskartan@pts.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Problem vid navigering i listor med tabbfunktion

  • Vid navigering med tangentbordet till en lista (dropdownmeny) går det inte att navigera med hjälp av piltangenterna i listan.
  • Det går inte heller att söka då det inte går att komma åt listan som presenteras när man skriver.

Vår ambition är att ha åtgärdat tillgänglighetsproblemen senast den 31 december 2019. Det går alltid bra att kontakta oss på bredbandskartan@pts.se så hjälper vi dig att få fram den information du behöver.

Hur vi testat webbplatsen

En extern aktör har gjort en oberoende granskning av Bredbandskartan.

Senaste bedömningen gjordes den 27 september 2019.

Webbplatsen publicerades den 14 oktober 2019.

Redogörelsen uppdaterades senast den 14 oktober 2019.