Om Karta Landsbygdsprogrammet

Regeringen har avsatt 4,25 miljarder kronor i landsbygdsprogrammet 2014–2020 för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden. Medlen inom landsbygdsprogrammet kan användas till att bygga s.k. NGA-nät inom områden där det bedöms att marknaden inte kommer att investera inom tre år.

Endast  juridiska personer kan söka stödmedel. Det betyder att alla typer av föreningar, organisationer, företag, kommuner och andra myndigheter kan söka stödet.

Byanätsforum stödjer landsbygdens egen organisering för tillgång till bredband och finns till för bredbandsföreningar i alla faser – de som ska bildas, de som driver sitt nät och de som vill utveckla eller avveckla sitt nät. Mer information om Byanätsforum hittar du på deras webbplats.

Ansökan om stöd görs hos din länsstyrelse. Kontakta din länsstyrelse för mer information, eller gå in på Jordbruksverkets webbplats för att läsa mer om förutsättningarna för att kunna bli beviljad stöd. 

Om du vill ta reda på om det finns snabbt bredband där du bor kan du gå in på Bredbandskartan.

Data för dig som vill kartlägga befintlig infrastruktur för snabbt bredband

Du kan hitta mer information om de data som behövs för att göra en kartläggning av den befintliga infrastrukturen för snabbt bredband på Bredbandskartan. Välj teknik eller hastighetskartorna.

För att skapa egna kartor kan den databas som publiceras i samband med publiceringen av PTS Bredbandskartläggning användas. Databasen och en förklaring till hur databasen är uppbyggd kan du hitta i vår Statistikportal.

Den data som behövs för kartläggningen av befintlig infrastruktur för snabbt bredband finns i följande kolumner i databasen:

  • FIBER_HUS
  • FIBER_AS
  • DOCSIS3_HUS
  • DOCSIS3_AS
  • VDSL_HUS
  • VDSL_AS
  • RADIO_HUS
  • RADIO_AS

Vilken information som respektive kolumn innehåller kan du hitta i förklaringen till hur databasen är uppbyggd.