Om Bredbandskartan

Bredbandskartan är uppdaterad med data från 2022 års Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning. Nästa uppdatering med data från 2023 är planerad till april 2024.

Bredbandskartläggningen genomförs under oktober varje år och publiceras i mars. I Bredbandskartan visas tillgången till bredband där folk bor och arbetar. Det finns även två kartor som hjälper dig att hitta nätägare och internetleverantörer i närheten av en viss plats.

Bredbandskartan innehåller sex olika kartor som visar:

  • tillgången till bredband i Sverige (teknik och hastighet)
  • nätägare och internetleverantörer i närheten av en viss plats
  • tillgången till snabbt bredband i områden där stödmedel ska sökas

Dataunderlaget i bredbandskartan kommer huvudsakligen från PTS årliga bredbandskartläggning och nytt data publiceras varje år på våren när kartläggningen är klar.

Kartan visar enbart fast bredband. Med fast bredband menas bredband till en fast plats, trådlösa tekniker kan inkluderas i fast bredband, dock innefattas då inte någon form av mobilitet. Du kan alltså inte hitta information om mobilnätens yttäckning.

Informationen i kartan ska underlätta för kommuner, län, byalag och privatpersoner att komma igång med bredbandsutbyggnad. På så sätt bidrar PTS till regeringens bredbandsmål att minst 95 procent av alla hushåll och företag i Sverige bör ha tillgång till uppkopplingar på minst 100 Mbit/s år 2020.

Övriga mål i strategin är att hela Sverige bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet år 2023 och att hela Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband år 2025. Läs mer om målen i strategin här.

I mars 2015 lanserade Bredbandsforum organisationen Byanätsforum som stöttar lokala bredbandsnät.

I september 2012 lanserade PTS e-tjänsten bredbandskartan.pts.se

Länkar

Regeringens bredbandsstrategi för Sverige

PTS information om bredbandsstrategin

PTS arbete med bredbandsstöd

PTS statistikportal Här kan du hitta den fullständiga rapporten och fördjupad information.